PUCOLOGIE: missie/visie

Binnen de context van onze consumptiemaatschappij en het snel veranderende technologieaanbod beslissen bedrijven en veel privé personen alsmaar om hun computer(s) te vernieuwen.
PUC heeft zich gespecialiseerd om deze afgedankte computers en computeronderdelen te hergebruiken.

PUC gelooft dat technologie essentieel is voor de menselijke vooruitgang, dat ze aanwezig is in de kern van ons huidige leven en ook in de toekomst verdere welvaartsgroei mogelijk zullen maken.

reuse ] reduce [ recycleEnkel wanneer met het restmateriaal niets meer kan gedaan worden, pas dan gaat het de recyclage in.
Dit niet alleen vanwege het milieuaspect. Wij verlagen ook op sociaal vlak de drempel voor veel mensen die deze snel veranderende technologische wereld willen verkennen. En dat voor een prikje van de originele aanschafprijs.

 

PUC heeft dit engagement aangegaan en verkoopt reeds een internet-pc voor alledaags huis-, tuin- en keukengebruik die nog geen € 200 kost. Het kan dit door particuliere en bedrijfsoplossingen aan te bieden op basis van werkelijke gebruikersbehoeften. [REduce]

Op economisch vlak schept deze vorm van opwaardering en hergebruik jobs want computers klaarmaken voor een "tweede" leven is vrij arbeidsintensief. [REcycle]
Wij geloven in het nakomen van beloftes, stellen hoge eisen aan onszelf en zijn voortdurend op zoek naar de best mogelijke oplossingen voor onze klanten en partners.

PUC beseft echter ook dat naast het streven naar het beoogde financiële succes eveneens  aandacht moet worden geschonken aan de ecologische en maatschappelijke invloed van ons doen en laten.
PUC heeft zich daarom gespecialiseerd in het herstellen en hergebruiken van afgedankte computers en computeronderdelen. [REuse]

 

News portal

Copyright 2016 - PUC (Pro Used Computers). Alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling en integratie door FERENTIS - advies digitale media en online communicatie.