PUC werkwijze

PUC werkwijzeWat doet u met ongebruikt of defect IT-materiaal? In een kast of magazijn stof laten vergaren? Wachten tot het volstrekt waardeloos is? Dumpen in de afvalcontainer?

Maar, u wil het graag efficiënt, transparant, correct, veilig én milieuvriendelijk? Verwittig PUC en voor u het weet, heeft u weer één ding minder om u zorgen over te maken.

PUC ontfermt zich op eenvoudig verzoek over al uw ongebruikt IT-materiaal: computers, monitors, servers, hubs, ... alles waar u vanaf wil, voeren wij graag voor u af.
Eenvoudig en snel. Zelfs met defecte of beschadigde apparatuur weten wij raad. U blijft nergens mee zitten.

 

 

 

Efficient

PUC ontfermt zich op eenvoudig verzoek over al uw ongebruikt IT-materiaal: computers, monitors, servers, hubs, ... alles waar u vanaf wil, voeren wij graag voor u af. Eenvoudig en snel.
Zelfs met defecte of beschadigde apparatuur weten wij raad. U blijft nergens mee zitten. Verwittig PUC en voor u het weet, heeft u weer één ding minder om u zorgen over te maken.

Maar onze service gaat nog een stuk verder. Ook voor het verhuizen, verplaatsen of verwisselen van uw IT-materiaal is PUC de perfecte partner.

Betaalt u hoogopgeleide IT-specialisten om nieuwe Pc’s uit kartonnen dozen te halen, onder bureaus te kruipen om altijd weer dezelfde kabels aan te sluiten, plastic- en kartonafval te verzamelen of oude apparatuur af te voeren? Dat is dan zonde van hun tijd en uw geld. Want ook dat kan u desgewenst aan PUC overlaten. Even snel en betrouwbaar, maar veel eenvoudiger en goedkoper.

Onze mensen doen precies wat u van hen verwacht, wanneer en hoe u dat wil. We vinden altijd de perfecte oplossing op maat. Zodat uw IT-experts zich kunnen bezighouden met de zaken waarvoor ze zijn opgeleid.


Transparant

PUC gooit niet alles op een hoop. Als u voor het verwerken van uw oude IT-materiaal op ons vertrouwt, weet u precies welke apparatuur uw bedrijf verlaat en waar het naartoe gaat.

U krijgt na afloop van elke opdracht een uitgebreide rapportage met alle details van de afgevoerde toestellen incl. serienummers en eventuele bedrijfsspecifieke codes.

Op die manier is uw hardware administratie op elk ogenblik perfect up-to-date.


Correct

Een duidelijk overzicht geven van de geldende wetten en regels inzake de verwerking van zgn. e-waste is haast onbegonnen werk.
Bovendien verandert de wetgeving voortdurend, zowel op Belgisch als op Europees vlak. Er komen steeds meer richtlijnen bij en ze worden steeds strenger.

Dankzij PUC hoeft u daar niet wakker van te liggen. Wij volgen de regelgeving, die ook voor uw bedrijf geldt, op de voet en passen onze werkwijze en procedures voortdurend aan zodat u er altijd zeker van kan zijn dat uw elektronisch afval conform de meest recente reglementering wordt verwerkt.

Zo weet u dat u ook wat dat betreft nooit problemen hoeft te verwachten.


Veilig

Het laatste wat u wil zien gebeuren is dat samen met uw oude IT-toestellen ook gevoelige bedrijfsinformatie de deur uitgaat. Daarom is PUC gespecialiseerd in professionele dataverwijdering.

Van elk toestel dat u aan ons toevertrouwt, worden alle, maar dan ook alle gegevens vakkundig verwijderd. De procedures die we daarvoor hanteren gaan veel verder dan het klassieke herformatteren of het installeren van nieuwe besturingssoftware.
Als uw afgedankte toestellen bij PUC zijn gepasseerd, mag u er zeker van zijn dat alle data die er op bewaard werden finaal vernietigd zijn.

En ook voor defecte apparatuur heeft PUC de meest betrouwbare oplossing. Want zelfs als je een harddisk met een hamer en beitel te lijf gaat, blijven de opgeslagen gegevens in veel gevallen nog leesbaar. Transport en verwerking gebeurt volledig door onze eigen mensen zodat we het proces van begin tot einde kunnen controleren.

Zo weet u zeker dat uw bedrijfsgeheimen nooit in verkeerde handen vallen. En ondertussen kunnen uw IT-experts met de toekomst van uw bedrijf bezig zijn, in plaats van met het uitwissen van het verleden.


Milieuvriendelijk

U zou uw oude IT-materiaal natuurlijk ook gewoon in een afvalcontainer kunnen dumpen en door een afvalverwerkingsbedrijf laten recycleren. Dat lijkt op het eerste gezicht een milieuvriendelijke optie.

Maar ook daar maakt PUC het verschil: wij zijn er vast van overtuigd dat hergebruik een veel betere oplossing is. Op die manier stimuleert u duurzaam hergebruik van elektronisch afval, zonder enige twijfel de meest ecologisch verantwoorde oplossing op dit moment (in afwachting van de uitvinding van de biodegradabele pc die op de composthoop kan).

IT-materiaal dat na grondige controle ongeschikt blijkt voor hergebruik wordt door PUC vakkundig afgevoerd naar erkende partners in elektronische afvalverwerking. Daar wordt het uit elkaar gehaald en de verschillende herbruikbare componenten zoals diverse metalen en plastic gerecycleerd.

Door uw oude materiaal aan PUC toe te vertrouwen, toont u zich aan de buitenwereld als een duurzame en verantwoorde ondernemer, iets waar u als bedrijf terecht trots op mag zijn.

Lees meer over de grote impact van een pc op het milieu >>
Lees meer over het verschepen van afgeschreven IT-materiaal naar de Derde wereld >>

Afdrukken

News portal

Copyright 2016 - PUC (Pro Used Computers). Alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling en integratie door FERENTIS - advies digitale media en online communicatie.