Maria Heylen – een particuliere klant

Deze klant werkt al acht jaar met haar huidige PC. Ze heeft hem tweedehands bij PUC gekocht. Het gaat om een vrouw van 74 jaar die al jaren jeugdboeken schrijft.

"In gewone computerzaken is men vaak verplicht computers te kopen met allerlei functies die men onbenut laat - maar waar men wel een prijs voor betaalt."

Zijn alle toepassingen die u voor ogen had mogelijk gebleken? Hoe wist u welke specificaties u nodig had?
Mijn PC is een onmisbaar instrument om mijn verhalen op papier te krijgen. Ik wist op voorhand dat ik de computer vooral voor dit doeleinde zou gebruiken. Daarnaast maak ik ook op regelmatige basis gebruik van e-mail, om contact te kunnen onderhouden met lezers, uitgeverijen, collega-schrijvers, vrienden, familieleden… Een internetaansluiting was dus noodzakelijk.
Nu ik over Internet beschik heb ik er de voordelen van leren kennen en de weg naar digitale informatie gevonden. Af en toe maak ik er gebruik van om dingen op te zoeken. Ik gebruik mijn computer vooral als een hulpmiddel bij mijn beroep en als contactpunt met de buitenwereld. Uiteraard heeft mijn computer voldaan aan de beperkte zaken die ik ervan verlangde.

Waarom heeft u gekozen voor tweedehands? Louter om financiële redenen?
In de eerste plaats omdat mijn zoon me het heeft aangeraden. Hij kende PUC goed en wist dat ik er mijn computer op maat zou vinden. Het financiële aspect speelde zeker mee. Gezien de geringe behoeften van mijn computergebruik was ik niet bereid er de hoge prijs, die vaak nodig is om je een nieuwe computer aan te schaffen, voor te betalen.

Zou u in de toekomst nog eens voor tweedehands kiezen? Waarom wel/ niet?
Jazeker. Vooral omdat ik voel dat ik mijn computer voor steeds minder zaken nodig heb. Met een degelijke tekstverwerker ben ik al tevreden. Vandaar dat ik liever geen nieuwe dure computer koop met alles erop en eraan.
In tweedehandszaken verkoopt men computers aan een lagere prijs, die meer overeenstemt met de weinige zaken waar ik de computer voor nodig heb. In gewone computerzaken is men vaak verplicht computers te kopen die allerlei functies hebben die men onbenut zal laten, maar waar men wel een prijs voor zal betalen. Daarom dat ik ook in de toekomst voor tweedehands zal blijven kiezen.

Was u zich bewust van het feit dat tweedehandscomputers meer ecologische voordelen bieden dan nieuwe PC ‘s?
Nee, niet echt.

Kijkt u bij al uw aankopen ook naar de milieu-implicaties? Beschouwt u zichzelf als een “groene jongen”?
Niet speciaal. Ik probeer op zeker hoogte milieubewust te leven, door bijvoorbeeld op mijn watergebruik te letten. Ik koop echter niet op basis van milieuvriendelijkheid en kijk niet na welk product milieuvriendelijker is dan het ander.

Bent u tevreden met de dienst na verkoop? Heeft u hierop beroep moeten doen?
Zeer tevreden. Op die acht jaar tijd heb ik geen moeilijkheden gehad en heb geen beroep moeten doen op de dienst na verkoop. Ik ben heel blij met mijn aankoop bij PUC.

Afdrukken

News portal

Copyright 2016 - PUC (Pro Used Computers). Alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling en integratie door FERENTIS - advies digitale media en online communicatie.