• Home
  • Milieu
  • De computerindustrie is even vervuilend als de vliegtuigindustrie

Milieubewustzijn

De computerindustrie is even vervuilend als de vliegtuigindustrie

Artikelindex

Ondanks deze obstakels bij het onderzoek zijn de onderzoekers van de Verenigde Naties toch tot erg sprekende conclusies kunnen komen over de milieu-impact van computers.
Wij zetten in wat volgt enkele conclusies en bedenkingen op een rijtje over energieverbruik, het gebruik van schadelijke stoffen en grondstoffen in het algemeen, en over waterverbruik in de computerindustrie.

"We zijn aangewezen zuinig om te springen met de stoffen waar onze technologie, wetenschap en welvaart op gevestigd zijn. We moeten vermijden dat we op een dag geconfronteerd worden met het feit dat deze stoffen niet meer beschikbaar zijn."

1. Energieverbruik

Een computer maken is een bijzonder energieverslindend proces. Dit komt omdat het om een hightech product gaat, waarvoor veel extensieve processen nodig zijn om de complexe onderdelen te vervaardigen.

Zo kost het maken van microchips een schat aan fossiele brandstoffen. Om het aantal chips, nodig voor 1 computer, te produceren is er 94 kg fossiele brandstof nodig. In totaal kost de productie van 1 computer met een CRT-scherm volgens de studie van Williams 240 kg fossiele brandstof.

Om een computer te produceren is dus een hoeveelheid brandstof nodig hebt die negen keer hoger ligt dan zijn eigen gewicht. Voor de productie van een wagen is 2000 kg fossiele brandstof, een gewicht dat slechts twee keer hoger ligt dan zijn eigen gewicht.

Vergelijken we even het energieverbruik van productie en gebruiksleven van een computer met dat van een ijskast, dan komen we tot volgende ontluisterende slotsom: in het geval van de levenscyclus van een computer bedraagt de verbruikte energie tijdens het gebruiksleven slechts 25% van het totaal; in het geval van een ijskast gaat 96% van het totale energieverbruik op aan het gebruik ervan.

Het grootste energieprobleem van de computer ligt dus ontegensprekelijk bij de productie!

Daarom vergt het milieuvriendelijker maken van een computer een heel andere aanpak dan het milieuvriendelijker maken van een ijskast. Bij de ijskast volstaat het om het verbruik van elektriciteit efficiënter te maken. Een doeltreffende strategie voor de computer is de levensduur ervan verlengen. Op die manier is het intensieve productieproces meer rendabel.

2. Schadelijke stoffen

Men ziet het er niet onmiddellijk aan maar bij de productie van een pc werd een uitgebreid gamma aan schadelijke stoffen gebruikt, zoals allerhande chemicaliën en zware metalen. Vooral in de productie van printplaten en chips sluipen erg veel van deze grondstoffen. En dan zijn er de broomhoudende vlamvertragers in de kunststofstructuren van de pc. Uit diverse onderzoeken is gebleken hoe moedermelk alsmaar meer residu's van dergelijke schadelijke stoffen bevat.

Als gewone consument zijn weinigen onder ons er zich van bewust dat een computer een kleine chemische bom is. Wanneer de onderdelen ervan uit elkaar gehaald worden of op een stort terecht komen, vormen zij een ernstig gezondheidsrisico voor de mensen die er rechtstreeks mee in contact komen en voor het milieu waarin de resten van deze stoffen ongemerkt wegsijpelen. Op heel wat plaatsen wordt computerafval nog verbrand met zware luchtpollutie als gevolg.

"De beste manier om de gemiddelde leeftijd van een computer te verhogen is het kopen van tweedehands computers. Zo krijgen immers computers die voor de ene niet meer voldoen, een tweede leven voor mensen met lagere eisen."

3. Het gebruik van grondstoffen, algemeen

In computers worden onder meer koper, goud, zilver, aluminium, tin en nikkel gebruikt. Los van de vervuilende impact die deze op het milieu hebben als ze vrijkomen op het einde van de levenscyclus, zijn deze grondstoffen ook beperkt in voorraad.

Gezien onze afhankelijkheid ervan in de huidige hightech wereld, kunnen we er maar best zuinig mee omspringen. Vergeet trouwens niet dat de ontginning van deze grondstoffen een proces is dat op zichzelf ook energie-intensief en vervuilend is.

4. Het verbruik van water

Ook het verbruik van water in een industrieel proces is een niet onbelangrijke milieuparameter. We willen u in deze tekst niet moe maken met details. Maar het volstaat wellicht u te vertellen dat productieprocessen waarbij veel chemicaliën worden gebruikt, ook erg veel water vereisen voor de vele spoelingen die nodig zijn om tot een eindproduct te komen. En vervolgens zijn er weer allerhande voorzorgen nodig om te voorkomen dat die vervuilde water in onze leefomgeving terecht komt...

Afdrukken

News portal

Copyright 2016 - PUC (Pro Used Computers). Alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling en integratie door FERENTIS - advies digitale media en online communicatie.