Milieubewustzijn

De Digitale Dump

Artikelindex

Toch zijn er een aantal gevallen van hergebruik, waar ernstige vragen bij kunnen gesteld worden. Om doeltreffend en milieuvriendelijk hergebruik te kunnen organiseren, moet immers voldaan worden aan een aantal voorwaarden.

"Daarnaast moet erkend worden dat export met het oog op herstelling, eigenlijk export van afval is. Wanneer onderdelen vervangen moeten worden, moet men de oude onderdelen als afval verwerken."

Ten eerste moet het materiaal dat hergebruikt wordt grondig getest zijn, vooraleer het aan de tweede gebruiker wordt toegewezen. Men moet kunnen garanderen dat het toestel nog naar behoren functioneert of dat dit mogelijk is na reparatie. Indien men dus niet kan zeggen in welke staat de geïmporteerde computers in Nigeria verkeren, kan men ook niet spreken van een positieve, productieve, geslaagde vorm van hergebruik. Sterker, men moet het dan beschouwen als een vorm van afvalexport. Zonder certificatie, testen of het labelen van toestellen wordt gesproken van een maskeringseffect.

Ten tweede moet erkend worden dat export met het oog op herstelling, eigenlijk export van afval is. Wanneer onderdelen vervangen moeten worden, moet men de oude onderdelen immers sowieso als afval verwerken. Wanneer bijvoorbeeld een beeldscherm een nieuwe kathodestraalbuis nodig heeft, belandt de oude – die heel wat schadelijke stoffen bevat – onverbiddelijk op de storthoop. De Basel conventie houdt dan ook streng toezicht op deze vormen van export.

Bovendien is hergebruik een minder geschikte vorm van afvalmanagement bij producten die snel evolueren en dus ook snel afgeschreven zijn. Geëxporteerde computers zullen ook in ontwikkelingslanden maar een kort leven beschoren zijn. Na een korte tijd is het computermateriaal ook bij hen verouderd.

Zij blijven nadien echter wel met het schadelijke afval zitten, wij niet. De mogelijkheid tot hergebruik in ontwikkelingslanden loont dus niet echt de moeite. Integendeel, ontwikkelingslanden betalen er hoogst waarschijnlijk een heel grote milieuprijs voor, die niet in verhouding is.

De Basel conventie beschouwt in drie gevallen het geïmporteerd computermateriaal als illegaal:

 1. Het is schadelijk, wegens de grote hoeveelheid schadelijke stoffen in de onderdelen. Denk maar aan de loodhoudende printplaten en de schadelijke CRT-schermen.
 2. Meestal is computermateriaal niet getest op functionaliteit of op welke vorm van reparatie vereist is om het functioneel te maken. Daarom bestaat er onzekerheid over de vraag of men bruikbare computers of nutteloze afval heeft ingevoerd.
  Bij het exporteren van tweedehandsmateriaal zouden tests moeten uitwijzen of het gaat om materiaal dat bestemd is voor:
  - rechtstreeks hergebruik, zonder dat reparatie vereist is
  - afvaldumping of recyclage van afval
  - herstel
 3. Het materiaal stemt meestal niet overeen met de internationale regels voor schadelijk afval van de Basel conventie, de OESO, de Europese Unie.

Indien transport van tweedehandscomputers als illegaal wordt beschouwd, valt deze onder continue controle van de Basel conventie.

Alle informatie werd gehaald uit de studie 'The Digital Dump' die door BAN op 24 oktober 2005 werd gepubliceerd, behalve de alinea met deze verwijzing (*).

Bronnen:
http://www.ban.org/main/about_basel_conv.html
http://www.ban.org/main/about_Basel_Ban.html


Mocht u tegenargumenten, vragen of opmerkingen hebben op dit statement over computers en het milieu, aarzel dan niet om het ons te laten weten! Wij kijken uit naar reacties én tegenreacties.

Afdrukken

News portal

Copyright 2016 - PUC (Pro Used Computers). Alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling en integratie door FERENTIS - advies digitale media en online communicatie.