Milieubewustzijn

De Digitale Dump

Artikelindex

Milieubeleid is niet alleen een kwestie van goed of fout. Vaak zijn bepaalde methodes positief in de ene situatie en negatief in de andere. Er bestaat geen absolute maatstaf om de milieuvriendelijkheid van een bepaald product of een bepaalde handeling te meten.

Maar hoe zit dat nu met het hergebruik van computers? Wanneer kunnen we het toejuichen en wanneer moeten we er onze neus voor ophalen?

In de verschillende manieren om met afval om te gaan, bestaat er een bepaalde hiërarchie. Algemeen werd de volgende volgorde opgesteld, met de milieuvriendelijkste methode bovenaan:

  1. Reduceren
  2. Hergebruiken
  3. Herstellen
  4. Recycleren
  5. Storten

Hergebruiken is op het reduceren na, de milieuvriendelijkste manier om afval te verwerken. Bij reductie wordt onder andere vermeden dat goederen snel voorbijgestreefd of onnuttig zijn en worden giftige stoffen geweerd.

Hergebruik staat hoog genoteerd omdat het impliceert dat aan onze planeet minder grondstoffen onttrokken moeten worden. Wanneer een consument met een reeds gebruikt product geholpen kan worden, houdt dat immers in dat er voor die persoon geen nieuw toestel gemaakt moet worden, en men dus ook niet uit de voorraad grondstoffen moet putten.
Hetzelfde geldt voor het energiegebruik dat vermeden wordt bij het productie-uitstel.

Tenslotte zorgt hergebruik ook voor een lagere graad van vervuiling en biedt hergebruik economische en sociale voordelen. Aan gebruikte producten hangt immers een lager prijskaartje. Dit betekent dat computers die nieuw aan een relatief hoge prijs verkocht worden, nu toegankelijk zijn voor mensen met een lagere koopkracht en dus mee bijdragen tot het dichten van de digitale kloof.

Afdrukken

News portal

Copyright 2016 - PUC (Pro Used Computers). Alle rechten voorbehouden.
Ontwikkeling en integratie door FERENTIS - advies digitale media en online communicatie.